Zum Hauptinhalt springen

Német jogi és szakfordítói szakjogász / szaktanácsadó képzés

deutsch

Elnevezés: „Német jogi és szakfordítói szakjogász/szaktanácsadó képzés”
A képzés helye: Szegedi Tudományegyetem
A képzés típusa: Szakirányú továbbképzés
A képzés kezdete: kétévente, legközelebb 2016 szeptemberétől
Képzési idő: 4 félév (LL.M. tanulmányok esetén +2 félév)
Jogterületek: Magánjog, Közjog, Büntetőjog
Oktatás nyelve: Német
Megszerezhető végzettségek: Német jogi szakfordítói/szaktanácsadói diploma (Szegedi Tudományegyetem),
Jogi magiszteri cím (LL.M.),
Elismerés „szigorlatként” (Zwischenprüfung) a Potsdami Egyetem Jogi Karán
Költségtérítés összege: 120.000 Ft/félév
Jelentkezés: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Összehasonlító Jogi Intézet, <a href="mailto:almasiibolya@juris.u-szeged.hu">Dr. Almási Ibolya</a>
jelentkezési határidő: 2016. szeptember 1.
További információ: <a href="mailto:almasiibolya@juris.u-szeged.hu">Dr. Almási Ibolya</a>, Tel.: +36 62 544-300
<a href="mailto:dr.belling@online.de">Prof. Dr. Dr. h.c. (SZTE) Detlev W. Belling, M.C.L. (U. of Ill.)</a>, Tel.: +49 331/977-3523

A Szegedi Tudományegyetem és a Potsdami Egyetem között 1997 óta fennálló szoros együttmüködésnek köszönhető a szegedi „Német jogi és szakfordítói szakjogász/szaktanácsadó képzés”, amely olyan diplomásoknak szól, akik jogász vagy azzal egyenértékű más végzettséggel rendelkeznek. A képzés során német jogászprofesszorok segítik a német jogi gondolkodásmód elsajátítását és ismertetik meg az alapvető német jogterületeket a hallgatókkal. A jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező német és magyar vendégoktatók jóvoltából nemcsak a jogi és (szak)nyelvi tudás, hanem ezzel összefüggésben a hallgatók Németországgal kapcsolatos ismeretei is elmélyítésre kerülnek.

A 2012 szeptemberében indult képzés kétévente, az őszi/téli félévben kerül meghirdetésre. A négy félévből álló képzés sikeres teljesítésével szakfordítói diplomát (német-magyar, magyar-német) szereznek a hallgatók.

Ezt követően a hallgatók tanulmányaikat Potsdamban, rövidített Magister Legum (LL.M.) képzés keretében folytathatják. Ezen kívül arra is adott a lehetőség, hogy a Szegeden megszerzett képesítés a Potsdami Egyetem Szigorlati Szabályzata (Zwischenprüfungsordnung) értelmében elismerésre kerüljön. Ennek köszönhetően megnyílik az út a jogi tanulmányok Németországban történő folytatására, a német államvizsga (ún. erste juristische Prüfung) megszerzésére.

Képzésünk a Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) segítségével, a Német Szövetségi Külügyminisztérium (AA) pénzügyi támogatásával valósul meg.

Aktuális információk

Alumni-Program

További információk