Zum Hauptinhalt springen

Publications

Monographs

Realista Robbe-Grillet. Nouveau roman w kategoriach realizmu

Realista Robbe-Grillet. Nouveau roman w kategoriach realizmu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015.

Edited volumes

Historie potencjalne

Historie potencjalne, Teksty Drugie 5 (2021).

Nie-miejsca pamięci: nekrotopografie

Nie-miejsca pamięci: nekrotopografie, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2020 [with R. Sendyka, M. Kobielska, J. Muchowski].

Nie-miejsca pamięci. Elementarz

Nie-miejsca pamięci. Elementarz, Kraków: Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci 2017 [with R. Sendyka, K. Jarzyńska, M. Kobielska, J. Muchowski].

Nie-konsekwencje ponowoczesności

Nie-konsekwencje ponowoczesności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008 [with P. Płucienniczak, W. Szymański].

Peer-reviewed articles


Book chapters

 • “Great people who survived the Holocaust: Nowa Huta Roma in Holocaust archives”, in: W. Szymański, N. Żak (eds.): Małgorzata Mirga-Tas: Travelling Images. Kraków: International Cultural Centre 2022, pp. 92-101.
 • “Kazimierz i jego sobowtór. O Zagładzie w pożyczonych dekoracjach / Kazimierz and its double: The Shoah in borrowed decorations”, in: K. Kolenda, K. Siatka, W. Szymański (eds.): Świat przestawiony. Rekonfiguracje przestrzeni pamięci krakowskiego Kazimierza /An Inverted World: Reconfigurations of Spaces of Memory in Krakow’s Kazimierz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego 2021, pp. 131–174.
 • “Bielcza i Borzęcin. Ustanawianie i uśmierzanie pamięci o romskiej Zagładzie” [Bielcza and Borzęcin: Establishing and palliating the memory of Roma Holocaust], in: R. Sendyka, M. Kobielska, J. Muchowski, A. Szczepan (eds.): Nie-miejsca pamięci: nekrotopografie. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2020, pp. 169–245 [with Ł. Posłuszny].
 • “The afterlife of killing sites: Vernacular practices of memory in Poland”, in: Kusek R., Purchla J. (eds.): Heritage and Society. Kraków: International Cultural Centre 2019, pp. 81–98 [with J. Muchowski].
 • “Świadek – żywy zapis: Ada Lichtman i Henryk Gawkowski” [Witness – the living record: Ada Lichtman and Henryk Gawkowski], in: K. Grzybowska, S. Papier, R. Sendyka (eds.): Rzeczowy świadek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019, pp. 231–248.
 • “Człowiek na „ży”. J Howarda Jacobsona” [A man starting with “j”: On J by Howard Jacobson], in: E. Kowal, B. Kucała, R. Kusek (eds.): Powieść brytyjska w XXI wieku. Szkice. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2018, pp. 157–176.
 • “Kraków w kryminale” [Karków in detective stories], in: K. Broński, R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga (eds.): Pamięć, wybór, tożsamość. Szkice o mieście. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2016, pp. 261–276.
 • “Zemsta markizy. Białoszewski, krytyka i realizm” [The revenge of the marquise: Białoszewski, literary critics and realism], in: J. Kornhauser, M. Szumna (eds.): Awangarda i krytyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, pp. 97–108.
 • “Post-memory, Post-dependence, Post-trauma: Negotiating Jewish Identity in Post-Communist Poland”, in: B. Tornquist-Plewa, N. Bernsand, E. Narvselius (eds.): Beyond Transition? Memory and Identity Narratives in Central and Eastern Europe. Lund: Lund University 2014, pp. 55–67.
 • “Zagadka Porfiriusza. Różewicz i problem pojedynczości” [The riddle of Porphyry: Tadeusz Rózewicz and the problem of singularity], in: T. Kunz, J. Orska (eds.): Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Kraków: Wydawnictwo EMG 2014, pp. 289–307.
 • “Rozrachunki z postpamięcią”[Coming to terms with postmemory], in: T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz (eds.): Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2013, pp. 317–328.
 • “Polski dyskurs posttraumatyczny” [Polish posttraumatic discourse], in: R. Nycz (ed.): Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy. Kraków: Universitas 2011, pp. 239–256.

Reviews

Translations

Interviews

 • “Kraków w literaturze. Eva Hoffman, Gaja Grzegorzewska, James Hopkin, Alois Woldan; wprowadzenie Robert Kusek, Aleksandra Szczepan / Krakow and literaturę: Eva Hoffman, Gaja Grzegorzewska, James Hopkin, Alois Woldan; introduction: Robert Kusek, Aleksandra Szczepan” in: Herito 2 (2017), pp. 52–71.
 • “Praga: zamieszkane ruiny Europy Środkowej. Z Derekiem Sayerem rozmawiają Robert Kusek i Aleksandra Szczepan / Prague: inhabited ruins of Central Europe: Derek Sayer in conversation with Robert Kusek and Aleksandra Szczepan”, in: Herito 1–2 (2016), pp. 286–297.
 • “Dziadek do orzechów. Z Zuzanną Skalską rozmawiają Żanna Komar i Aleksandra Szczepan / The nutcracker: Zuzanna Skalska in conversation with Żanna Komar and Aleksandra Szczepan”, in: Herito 3 (2016), pp. 186–195.

Media appearances

“Den ländlichen Holocaust verorten”, Die Presse, 15 June 2022.