Skip to main content

Exploring the Polish Capital

Excursion to Warsaw from September 5 – 10, 2023


Group of students in Warsaw
Photo: K. Tic

A variety of architecture ranging from Gothic churches to classical palaces and even modern skyscrapers, new cultural experiences, exciting guided tours through various museums, or simply an unforgettable time with other students: all this is what you can expect if you decide to participate in the excursion to Warsaw to get to know the Polish capital better. Whether in the old town or the city center, during the almost six-day stay, you will visit different parts of the city, each of which has its own “character” and illustrates the connection between past and present. This connection is particularly evident in Warsaw. Guided tours focus on Warsaw’s interesting history--but the students themselves also have the pleasure of broadening the historical knowledge of the other participants in a short presentation.

In addition to the exciting guided tours, there is plenty of free time, which students can plan as they wish. So, if you want to visit other museums, walk around the city center, or simply eat something in a restaurant, you can do this either between the program points or at the end of the day's program at your leisure. The excursion to Warsaw is an experience in every respect that you will not want to miss if you are interested in Polish history and culture or generally enjoy getting to know new cultures and places.


No knowledge of Polish is required to take part in the excursion.

Contact: Karolina Tic
Text: Leon Paetz

Published on 20 Nov. 2023


Odkryj polską stolicę

Różnorodna architektura, od gotyckich kościołów po klasycystyczne pałace i nowoczesne drapacze chmur, nowe doświadczenia kulturalne, ekscytujące wycieczki z przewodnikiem po różnych muzeach lub po prostu niezapomniany czas z innymi studentami - możesz spodziewać się tego wszystkiego, jeśli zdecydujesz się wziąć udział w wycieczce do Warszawy, aby lepiej poznać polską stolicę. Czy to na Starym Mieście, czy w centrum, podczas prawie sześciodniowego pobytu odwiedzisz różne części miasta, z których każda ma swój własny "charakter" i ilustruje związek między przeszłością a teraźniejszością, który jest szczególnie obecny w Warszawie. Wycieczki z przewodnikiem koncentrują się na interesującej historii stolicy - ale sami studenci, samodzielnie przygotowując krótkie prezentacje, mają również przyjemność poszerzyć wiedzę historyczną innych uczestników.

Oprócz ekscytujących wycieczek z przewodnikiem, program obejmuje czas wolny, który każdy może wykorzystać indywidualnie. Jeśli więc chcesz odwiedzić inne muzea, poszwendać się po centrum miasta lub po prostu zjeść coś w restauracji, możesz to zrobić zarówno między punktami programu, jak i pod koniec dnia bez presji czasu. Wycieczka do Warszawy to doświadczenie, którego nie można przegapić pod żadnym względem, jeśli interesujesz się polską historią i kulturą lub ogólnie poznawaniem nowych kultur i miejsc.

Kontakt: Karolina Tic
Tekst: Leon Paetz

Opublikowano: 20.11.2023