Kursangebot - Bachelor

Unternehmensgründung (BVMBWL520)

Bachelorprojekt Innovation (BSKBWL120)

Nachhaltiges Innovationsmanagement (BVMBWL510)

Kursangebot - Master

Innovation Management (MMBBWL410)

Forschungsseminar Innovation (MFSBWL110)