Zum Hauptinhalt springen

DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SE | AM

Institutet för Kommunalvetenskapliga studier vid Potsdams universitet

Institutet för kommunalvetenskapliga studier vid Potsdams universitet är ett tvärvetenskapligt institut för forskning, utbildning och radgivning inom kommunalvetenskap. Styrelsen bestar av fem professorer fran olika discipliner (företagsekonomi, statsvetenskap, offentlig rätt). För närvarande är Professor Bauer institutets chef. Huvudomradena för forskning är:

  • teoretiska koncept inom kommunalvetenskap
  • rättslig ram för kommunalvetenskap
  • modernisering och reform av kommunalvetenskap
  • finans pa lokal niva
  • kommunalvetenskap i ett internationellt jämförande perspektiv

Institutet för kommunalvetenskapliga studier koncentrerar sig huvudsakligen pa problem inom lokala myndigheter i de fem nya tyska Länder (f.d. DDR). Det syftar till att hjälpa politiker och tjänstemän att skapa en välfungerande förvaltning. Institutet driver ett antal forskningsprojekt inom omradet modernisering av kommunalvetenskap, t.ex.

  • utvärdering av implementering av “nya styrmodeller” i staten Brandenburg
  • rättsliga aspekter rörande det lokala självstyrets konstitutionella styre
  • utbildningskoncept för konsulter pa lokal niva inom den tyska regeringens tekniska assistansprogram
  • ny utveckling inom budget- och kostnadsredovisningsomradet

Institutet haller regelbundet konferenser, seminarier och workshops om aktuella fragor inom kommunalvetenskap; exempel pa teman: personalhantering pa lokal niva, finansiell management och moderna redovisningsmodeller för lokal förvaltning. Deltagare kommer fran kommuner, fran statliga organisationer och fran akademiska institutioner. Dessutom undervisar institutets medarbetare studenter fran olika universitetsutbildningar inom flera omraden inom kommunalvetenskap. Institutets medarbetare är involverade i ett antal konsultprojekt rörande policy och administration inom olika kommuner och lokala myndigheter, framför allt inom staten Brandenburg. Vissa medarbetare sitter med i styrelser och kommittéer pa federal, delstatlig och kommunal niva vilka arbetar med rätts- och ledningsproblem inom kommunal förvaltning. Institutet har ett välutrustat dokumentationscenter och ett bibliotek vilka bada är specialiserade pa kommunfragor. Huvudfokuseringen inom forskning och dokumentation är lokal förvaltning i Tyskland, men institutet har ett intresse av kontakter med institutioner med liknande inriktning i andra länder.

Many thanks to Tobias Lindström for the translation.