Zum Hauptinhalt springen

DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SE | AM

Instytut Nauk Komunalnych Uniwersytetu w Poczdamie (KWI)

Kształcenie

Instytut Nauk Komunalnych (KWI) prowadzi regularne wykłady dla studentów z zakresu problematyki samorządowej. Organizuje konferencje, seminaria i warsztaty poświęcone aktualnym wyzwaniom dla samorządu, w których biorą udział działacze samorządowi oraz praktycy pracujący w administracji. Efekty dotychczasowych przedsięwzięć były i są publikowane w wydawniczej serii naukowej prowadzonej przez KWI (KWIS – Schriftenreihe oraz KWI – Schriften).

Doradztwo naukowe

Jednym z celów działalności KWI jest świadczenie doradztwa dla gmin oraz instytucji krajowych. Oprócz bieżącego doradztwa prawnego w zakresie specjalistycznych zagadnień (np. ustrój komunalny, ustawy wyborcze, pozycja prawna piastunów urzędów, problemy prawne demokracji bezpośredniej), KWI wspiera gminy kraju związkowego Brandenburgia w zakresie aktualnych problemów modernizacji administracji, kwestii budżetowych i obrachunkowych, marketingu miast, zarządzania zasobami ludzkimi, przejmowania oraz przekazywania różnorakich zadań gminnych. Członkowie zarządu KWI współpracują w rozmaitych gremiach, komitetach i radach kraju, których przedmiotem działalności jest dalszy rozwój samorządu lokalnego.

Oferta dla praktyków samorządowych

KWI przygotowuje naukowe studia i analizy poświęcone zagadnieniom samorządowym oraz sporządza opinie naukowe. W szczególności udziela się w zakresie pomocy w przeprowadzaniu reform samorządowych oraz wspierania wymiany doświadczeń. KWI doradza gminom – w szczególności w Brandenburgii – w zakresie swoich naukowych celów – w kwestiach prawnego ukształtowania samorządu oraz zarządzania. Dysponując bogatą biblioteką oraz zbiorem dokumentacji przeprowadza również badania na zlecenie oraz przygotowuje specjalistyczne opinie. Mimo, iż Instytut zajmuje się głównie prowadzeniem badań i sporządzaniem dokumentacji w zakresie samorządu lokalnego, to jest zainteresowany podejmowaniem i utrzymywaniem kontaktów z zagranicznymi instytucjami o podobnym profilu.

Many thanks to Marcin Przybysz for the translation.