Dil teması durumlarındaki Türkçede baş yönü değişimi: miras dil olarak Türkçe ve Balkan Türkçesinin art zamanlı bir karşılaştırması

Bu proje, Clause combining and word order in heritage Turkish across majority languages projesine eklemlenmekte ve DFG tarafından desteklenen Research Unit Emerging Grammars (RUEG)’in de bir parçasını oluşturmaktadır. Clause combining projesi, Almanca ve İngilizce ile temas halindeki bir miras dil olarak Türkçede gerçekleşmekte olan ve bir çoğu baş-önde söz diziminden baş-sonda söz dizimine doğru olası bir kayma ile bağlantılı çok sayıda söz dizimsel değişimi araştırmaktadır. Bu türden kaymalar Türk dil ailesinin başka dillerle temas halinde bulunan diğer bazı üyelerinde yüzyıllar öncesinden başlamış ve farklı seviyelerde yerleşmiştir. Bunların iyi bilinen örneklerini Balkanlarda konuşuldukları yüzyıllar boyunca Balkan Türkçesinin çeşitli varyantlarında görmek mümkündür. İşte bu değişimlerin incelenmesi, bu projenin ana hedefini teşkil etmektedir. Bu art zamanlı bakış açısı, miras dil olarak Türkçede sürmekte olan söz dizimsel değişimlerle baş-önde dil olma yönünde daha fazla yol katetmiş Balkan Türkçesi varyantlarındaki değişimleri karşılaştırma imkanı vermektedir. Böyle bir karşılaştırma, miras dil olarak Türkçede hâlihazırda gerçekleşmekte olan değişimlere ışık tutabilir ve uzun vadede gerçekleşebilecek değişimleri öngörmemizi sağlayabilir. Projede, Christoph Schroeder (proje yöneticisi), Cem Keskin (doktora sonrası araştırmacı) ve Nil Özkul (proje asistanı) görev almaktadır. Potsdam Üniversitesi dışından işbirliği yaptığımız araştırmacılar arasında Jaklin Kornfilt (Syracuse Üniversitesi), Stavros Skopeteas(Bielefeld Üniversitesi), Elisabetta Ragagnin (Venedik Ca' Foscari Üniversitesi) ve Astrid Menz (Hamburg Üniversitesi) sayılabilir.