uni-potsdam.de

You are using an old browser with security vulnerabilities and can not use the features of this website.

Here you will see how you can easily upgrade your browser.

Potsdam Çok Dillilik Araştırma Enstitüsü

Websitemize Hoşgeldiniz!

Potsdam Çok Dillilik Araştırma Enstitüsü (Potsdam Research Institute for Multilingualism, PRİM), dil bozukluğu olan bireyler de dahil olmak üzere çocuklar ve yetişkinlerde çok dilliliğin doğasını araştırmaktadır. Dil işlemlemenin temel alanları, göz hareketi takibi ve elektroensefalografi (EEG) gibi ileri davranışsal ve fizyolojik teknikler kullanılarak araştırılmaktadır.

PRİM, birden fazla dilin bir kişinin beyninde/zihninde ne şekilde temsil edildiğini ve işlemlendiğini anlamaya yönelik çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, gerek mikro düzeyde (dil üretiminin ve algılamasının anlık süreçlerini inceleyerek) gerekse makro düzeyde (çok dilli bireyleri dilsel gelişimlerinin çeşitli aşamalarında inceleyerek) birden fazla dil kullanımının zamansal dinamiklerine odaklanılmaktadır. PRİM, araştırma faaliyetlerine ek olarak, çok dilli bireylerle ilgilenen eğitimcilere ve profesyonellere danışmanlık da vermektedir.