Skip to main content

University Abdou Moumouni

Dr. sc agr Mounkaila Mohamed, Principal Investigator

Dr. sc. agr. Mounkaila Mohamed

Principal Investigator

WP 5

Binta MODI MAIGUIZO, PhD

Binta MODI MAIGUIZO

PhD student

WP 5

Sanoussi Ibrahim Oumarou

Sanoussi IBRAHIM OUMAROU

PhD student

WP 7

Alkassoum Garba, Master's student

Alkassoum Garba

Master's student

WP 3