Zum Hauptinhalt springen
Picture Hacı Çevik
Foto: Private

Hacı Çevik

Hacı Çevik is currently continuing his doctoral studies in the Department of Sociology at the University of Potsdam. He explores construction of the collective identities of Kurds who emigrated from Konya to Germany in the context of theories of collective identity, collective memory and migrant networks.

He completed his bachelor’s degree in Political Science and Public Administration at Kocaeli University and his master’s degree in Political Science at Ankara University. The title of his master thesis is "Politicization in the Context of Migration to European Countries: Examples of Kulu And Cihanbeyli". In his master’s thesis, he investigated the processes of politicization and nationalism based on Kurdish ethnic identity of Kurdish immigrants who migrated from Central Anatolia to different countries of Europe and how this had an effect in Turkey through his field studies in Turkey, Germany, Switzerland and Sweden.

 

Research Interests

 • Migration Studies
 • Collective Identity
 • Kurdish Political Identity
 • Ethnic Discrimination, Nationalism and Politicization
 • Central Anatolia Kurds
 • Political Psychology

 

Publications

Books

 • Çevik H. (2021). Konya’da Kürt mü var? Orta Anadolu Kürtleri ve Kürtlerin Siyasallaşması (Is there Kurd in Konya? Central Anatolian Kurds and Politicization of the Kurds), İstanbul: İletişim.
 • Çevik, H.-Buz, S. (eds). (2020). Göç ve Entegrasyon: Uygulama Alanları, Politikalar ve Paydaşlar (Migration and Integration: Areas of Practice, Policies and Partners), Ankara: Nika.
 • Çevik H.-Yeşildal H. (eds). (2020). Karizma ve Lider Kültü (The Cult of Charisma and Leader), Ankara: Nika.

 

Book Chapters

 • Çevik, H. (2020). “Karizmatik Liderlik ve Kitleler Arasındaki Bağın Tayyip Erdoğan Örneğinde Analizi” (Analysis of the Linkage Between Charismatic Leadership and the Masses in the Example of Tayyip Erdogan), Lider ve Karizma Kültü (The Cult of Charisma and Leader), H. Çevik- H. Yeşildal (eds.), Ankara: Nika.
 • Çevik, H. (2020). “Göç “Nereye”, “Nasıl”, “Kim Tarafından” Yapılarak Hangi “Sonuçları” Doğurur: Göç ve Entegrasyon Çalışmaları Bağlamında Kavramsal Bir Analiz” (The “Where”, “What”, “Who”, “How” and “Consequences” of Migration: A Conceptual Analysis in Relation to Migration and Integration Studies), Göç ve Entegrasyon: Uygulama Alanları, Politikalar ve Paydaşlar (Migration and Integration: Areas of Practice, Policies and Partners), S.Buz- H. Çevik (eds), Ankara: Nika.
 • Çevik, H. (2020). “Türkiye’de Suriyeli Genç Olmak: Suriyeli Gençlerin Eğitime Erişememesinin Doğurduğu Sorunlar” (Being Syrian Youth in Turkey: The Problems Posed by Syrian Youth’s Lack of Access to Education). Gençliğin Dönüşümü: Politika ve Mücadele (Transforming Youth: Politics and Struggle). E. Özcan- M. Deniz Pak (eds), Ankara: Nobel Akademik.
 • Çevik, H. (2019). “Araştırmaktan Korkmak”: Cumhuriyet Tarihi Boyunca Akademik Çalışma Konularının Sınırları” (“Fear of Research”: The Limits of Academic Study Issues Throughout the History of the Republic), Siyasetteki Gölge: Korku (Shadow in Politics: Fear), P.U. Semerci- E. Erdoğan (eds.), İstanbul: İthaki.
 • Çevik, H. (2016). “Ankara Katliamı’nın Basına Yansıması: Kocaeli Yerel Medyası Üzerinden Bir Değerlendirme” (Reflection of the Ankara Massacre to the Press: An Evaluation on Kocaeli Local Media), Yaşıyorsak Borçluyuz (If We Live, We Owe),  İ.Şahbaz-Y.Demirer (eds.), Ankara: Ütopya.

 

Journal Articles

 • Çevik, H. (2021). Göç Yönetiminde Yerelleşmenin İzlerini Aramak: Ankara Mamak Belediyesi Örneği (Looking for Traces of Localization in Migration Management: Example of Ankara Mamak Municipality). Göç Dergisi (The Journal of Migration) 8(1), 129-154.
 • Çevik, H. (2018). “Orta Anadolu Kürtleri’nin Seçim Tarihi” (Election History of Central Anatolia Kurds). Kurdish History Journal, Vol. 33.

 

Conference Papers

 • Çevik, H. (2020). “Vazgeçmemek” ve “Vazgeçmeye Zorlamak”: Sosyo-Kültürel Entegrasyon ve Mültecilerin Kültürel Direnişi” (“Not giving up” and "forcing giving up”: socio-cultural integration and cultural resistance of refugees) 6. Political Psychology Conference, Online, 23-25 October.
 • Çevik, H. (2019). “Yerelleşen Göç Yönetimi: Mamak Sığınmacı Danışma ve Koordinasyon Merkezi Örneği” (Localised Migration Management: example of Mamak asylum seeker counselling and Coordination Centre). 1. Social Work Graduate Student Congress, Hacettepe University, Ankara, 28-29 November.
 • Çevik, H. (2019). “Karizmatik Liderlik ve Kitleler Arasındaki Bağın Tayyip Erdoğan Örneğinde Analizi” (Analysis of the Bond Between Charismatic Leadership and the Masses in The Case of Tayyip Erdogan). 5. Political Psychology Conference, Eskişehir, 3-4 May.
 • Çevik, H. (2017). “Avrupa Ülkelerine Yapılan Göç Bağlamında Siyasallaşma: Orta Anadolu Kürtleri Örneği” (Politicization in the Context of Migration to European Countries: The Case of the Kurds of Central Anatolia). Hacettepe University Faculty of Communication 2017-2018 Colloquia, 12 Ekim.
 • Çevik, H. (2016). “Avrupa Ülkelerine Yapılan Göçler Bağlamında Kürt Etnik Kimliği Temelli Siyasallaşma: Kulu ve Cihanbeyli Örnekleri” (Politicization Based on Kurdish Ethnic Identity in the Context of Migrations to European Countries: Examples of Kulu and Cihanbeyli). VIII. National Sociology Congress, Middle East Technical University, Ankara, 01-03 Aralık.
 • Çevik, H. (2016). “Avrupa’ya Yapılan Göçler Bağlamında Siyasallaşma: Kulu ve Cihanbeyli” (Politicization in the Context of Migrations to Europe: Kulu and Cihanbeyli). Graduate Meetings, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi (Nazım Hikmet Culture and Art Research Center), Boğaziçi University, İstanbul, 03-04 Mayıs.
 • Çevik, H. (2015). “Orta Anadolu’da Kürt Olmak ve Kürt Siyasallığının Psikolojik Temelleri” (Being Kurdish in Central Anatolia and the Kurdish Psychological Basis). 2. Political Psychology Workshop Current Issues and Approaches, Akdeniz University, Antalya, 14-15 Mayıs.
Picture Hacı Çevik
Foto: Private