Zum Hauptinhalt springen
Foto Funda Başaran
Foto: Private

Funda Başaran

Funda Başaran is one of the signatories of the Academics for Peace campaign in Turkey. She was forcibly expelled from Ankara University, Faculty of Communication where she was a Professor of Communication Sciences in 2017 due to this petition. Between 2018-2021, she continued her academic studies on authoritarian transformation in the media and communication field in Turkey with a PAUSE scholarship at Université Paris Dauphine-PSL in France. Since January 2021 she has been a visiting professor at the Faculty of Economics and Social Sciences at the University of Potsdam. Her current work is on Digital Authority and Online Citizenship Practices in Turkey. She has published several monographs and edited books, and has contributed to many books on the sociology of the internet and social media, alternative media, telecommunications policies, media and communication policies, international communication, the critical political economy of media and communication, science and technology policies.

 

Selected Publication

Books and Edited Volumes

 • Geray H., Başaran F., Aydoğan A. (Eds) (2016). İletişim Ağlarında Yeni Hizmetler: Kapitalist Çıkarlar, Kamusal Politikalar. [New Services on Communication Networks: Capitalists Stakes, Public Policies]. Ankara: Ütopya Yayınevi. (In Turkish)
 • Başaran F. (Ed) (2015). İşçi Filmleri, Öteki Sinemalar. [Labour Movies, the Other Cinemas]. İstanbul: Yordam. (In Turkish)
 • Başaran F. (Ed) (2014). Marks Geri Döndü. [Marx’s Back]. Ankara: Notabene. (In Turkish)
 • Başaran F. (2010). İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Gelişme: Yayılmanın Ekonomi Politiği. [Communication Technologies and Social Development: The Political-Economy of Diffusion]. Ankara: Ütopya Yayınevi. (In Turkish)
 • Geray H., Başaran F. (Eds) (2005). İletişim Ağlarının Ekonomisi: Telekomünikasyon, Kitle İletişimi, Yazılım ve İnternet. [The Economy of Communication Networks: Telecommunication, Mass Media, Software and the Internet]. Ankara: Ütopya Yayınevi. (In Turkish)
 • Başaran F. (2000). İletişim ve Emperyalizm: Türkiye'de Telekomünikasyonun Ekonomi-Politiği. [Communication and Imperialism: The Political-Economy of the Telecommunication in Turkey]. Ankara: Ütopya Yayınevi. (In Turkish)
 • Başaran F., Özdemir Ö. (1998). Telekomünikasyonda Özelleştirme: İddialar, Örnekler, Gerçekler. [Privatization in Telecommunication: Arguments, Cases, Facts]. Ankara: KİGEM. (In Turkish)


Book Chapters

 • Başaran F. (2019). “İletişim Hakkı Politik Mücadeledir”. [Communication is a Political Struggle]. İletişim Hakkı ve Yeni Medya: Tehditler ve Olanaklar. T. Durna, M. Binark (Eds.), Ankara: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı. 13-18. (In Turkish)
 • Başaran F. (2018). “Sosyal medya, internet ve sosyalizm”. [Social media, internet and socialism]. Ekim Devriminin 100. Yılında Sosyalizmin Güncelliği. A. Altınörs (Ed.), İstanbul: Ceylan Yayınları. (In Turkish)
 • Başaran F. (2016). “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü”. [The Sector of Information and Communication Technologies]. Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika. İ. S. Akçomak , E. Erdil , M. T. Pamukçu , M. Tiryakioğlu (Eds.), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. 407-435. (In Turkish)
 • Başaran F. (2016). “İnsanın İletişim Hakkı”. [Communication as the Right of Humans]. Yamuk Hakikat. N. Yıldız (Ed.), Ankara: Ütopya Yayınevi. 70-89. (In Turkish)
 • Başaran F. (2014). “Giriş: Marx, Medya, Meta ve Sermaye Birikimi”. [Introduction: Marx, Media and Capital Accumulation]. Marx Geri Döndü. F. Başaran (Ed.), Ankara: Notabene Yayınları. 21-44. (In Turkish)
 • Başaran F. (2013). “Yeni Medya, İnternet ve Demokrasi”. [New Media, the Internet and Democracy]. Medya, Siyaset, Kültür. Ö. Özer (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. 114-135. (In Turkish)
 • Başaran F., Yüksel H. (2013). “Uluslararası İletişimin Eleştirel Ekonomi-Politiği: Soğuk Savaş’tan Yeniden Yapilandirmalara”. [The Critical Political-Economy of International Communication: From the Cold War to Restructurations]. Uluslararası İletişimin Ekonomi-Politiği: İletişim Politikalarında Küreselleşme. M. Bostancı (Ed.), Istanbul: Chiviyazıları. 13-66.
 • Aydoğan A., Başaran F. (2012). “Yeni Medyayı Alternatif Medya Bağlamında Anlamak”. [Conceptualizing New Media as an Alternative Media]. Alternatif Medya, Alternatif Gazetecilik. Ö. Özer (Ed.), Konya: Literatürk Yayınları. 213-247. (In Turkish)
 • Taşdemir B., Başaran Özdemir F. (2012). “WSIS, Turkey and Information Society”. Media in the Swirl. R. K. Dhar, P. Rana (Eds.), New Delhi: Pentagon Press. 135-152.
 • Geray H., Başaran Özdemir F. (2011). “Reproducing Dependency: How Hegemonic Discourses Shape ICT Policies in the Periphery”. Handbook of Research on Information Communication Technology Policy: Trends, Issues and Advancements.  E. E. Adomi (Ed.), Hershey: IGI Global. 599-615.


Articles

 • Başaran F. (2010). “Yeni İletişim Teknolojileri, Alternatif İletişim Olanakları”. [New Communication Technologies, Possibilities for Alternative Communication]. Mülkiye Dergisi, 34(269), 255-70. (In Turkish)
 • Başaran F. (2010). “Sendikal Yenilenme ve İletişim Teknolojileri”. [Union Renewal and Communication Technologies]. Çalışma ve Toplum Dergisi, (1), 11-32. (In Turkish)
 • Başaran Özdemir F., Törenli N., Kıyan Z. (2010). “Türkiye-Avrupa Birliği Dış Ticaret İlişkileri Açısından e-Ticaret Modeli ve Düzenleyici Rejim-Yapi”. [E-Commerce Model and Regulatory Regime in respect to Foreign Trade Relations of the (Between the) European Union and Turkey]. Ankara Avrupa Çalişmalari Dergisi, 9(2), 117-143. (In Turkish)
 • Başaran F. (2006). “Bir Teknolojik Yenilik Olarak İnternetin Tarihi: Ulusal Yenilik Sistemi, Kamu Politikaları ve Standartlar”. [History of the Internet as a Technological Innovation: National Innovation System, Public Policies and Standards]. AÜ İletişim Fakültesi Kültür ve İletişim Dergisi, 9(2), 9-32. (In Turkish)
Foto Funda Başaran
Foto: Private