uni-potsdam.de

Sie verwenden einen veralteten Browser mit Sicherheitsschwachstellen und können die Funktionen dieser Webseite nicht nutzen.

Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können.

Schliessen

Német jogi és szakfordítói szakjogász / szaktanácsadó képzés

Elnevezés: „Német jogi és szakfordítói szakjogász/szaktanácsadó képzés”
A képzés helye: Szegedi Tudományegyetem
A képzés típusa: Szakirányú továbbképzés
A képzés kezdete: kétévente, legközelebb 2016 szeptemberétől
Képzési idő: 4 félév (LL.M. tanulmányok esetén +2 félév)
Jogterületek: Magánjog, Közjog, Büntetőjog
Oktatás nyelve: Német
Megszerezhető végzettségek: Német jogi szakfordítói/szaktanácsadói diploma (Szegedi Tudományegyetem),
Jogi magiszteri cím (LL.M.),
Elismerés „szigorlatként” (Zwischenprüfung) a Potsdami Egyetem Jogi Karán
Költségtérítés összege: 120.000 Ft/félév
Jelentkezés: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Összehasonlító Jogi Intézet, <link almasiibolya@juris.u-szeged.hu>Dr. Almási Ibolya</link>
jelentkezési határidő: 2016. szeptember 1.
További információ: <link almasiibolya@juris.u-szeged.hu>Dr. Almási Ibolya</link>, Tel.: +36 62 544-300
<link dr.belling@online.de>Prof. Dr. Dr. h.c. (SZTE) Detlev W. Belling, M.C.L. (U. of Ill.)</link>, Tel.: +49 331/977-3523

A Szegedi Tudományegyetem és a Potsdami Egyetem között 1997 óta fennálló szoros együttmüködésnek köszönhető a szegedi „Német jogi és szakfordítói szakjogász/szaktanácsadó képzés”, amely olyan diplomásoknak szól, akik jogász vagy azzal egyenértékű más végzettséggel rendelkeznek. A képzés során német jogászprofesszorok segítik a német jogi gondolkodásmód elsajátítását és ismertetik meg az alapvető német jogterületeket a hallgatókkal. A jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező német és magyar vendégoktatók jóvoltából nemcsak a jogi és (szak)nyelvi tudás, hanem ezzel összefüggésben a hallgatók Németországgal kapcsolatos ismeretei is elmélyítésre kerülnek.

A 2012 szeptemberében indult képzés kétévente, az őszi/téli félévben kerül meghirdetésre. A négy félévből álló képzés sikeres teljesítésével szakfordítói diplomát (német-magyar, magyar-német) szereznek a hallgatók.

Ezt követően a hallgatók tanulmányaikat Potsdamban, rövidített Magister Legum (LL.M.) képzés keretében folytathatják. Ezen kívül arra is adott a lehetőség, hogy a Szegeden megszerzett képesítés a Potsdami Egyetem Szigorlati Szabályzata (Zwischenprüfungsordnung) értelmében elismerésre kerüljön. Ennek köszönhetően megnyílik az út a jogi tanulmányok Németországban történő folytatására, a német államvizsga (ún. erste juristische Prüfung) megszerzésére.

Képzésünk a Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) segítségével, a Német Szövetségi Külügyminisztérium (AA) pénzügyi támogatásával valósul meg.

Aktuális információk

Alumni-Program

További információk